Dodávám zděné třísložkové nerezové komíny, včetně revizní zprávy. Součástí krbu jsou rovněž ventilační mřížky, talířové ventily, revizní a čistící otvory. V případě potřeby zajistím frézování komínu na potřebný průřez a následné vložkování nerezovým kouřovodem. Pro potřebu vytápět i další místnosti mimo krb Vám nainstaluji teplovzdušné rozvody, které budou přivádět ohřátý vzduch buď samotížně nebo pomocí ventilátoru s termostatem. Tyto rozvody se instalují buď do podlahy plochým rozvodem nebo kruhovým AL ohebným potrubím ve stropech nebo po podlaze půdy. Spolupracuji s kamenickými firmami, kde si vyberete ten pravý kámen pro desky nebo obklad krbu.